galériagaléria

INTERIÉRY KOSTOLOV

"Chrám je miesto, odkiaľ si niečo duchovné odnášame a niečo zo seba zanechávame"

Ježisov krst

Ježisov krst

Ježisov krst

Ježisov krst

Traja Košický mučeníci

Kostol Humenné

sv. Peter , dobrý patier a Ježiš

Golgota

Miesto kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus

Sochy p. Márie

V strede vídíme modliacu sa pannu Máriu na krajoch je Levočská p. Mária

9
Pieta

Ukrižovanie Ježiša

Srdce Ježišovo

Ježiš Kristus

Sochy p. Márie

V strede vídíme modliacu sa pannu Máriu na krajoch je Levočská p. Mária

Sochy sv. Cyrila a Methoda

Prídchom na Moravu

Sochy svätých

sv. Katarína, Ježiš na kríži, sv.Ján Krstiteľ

Krížova cesta

Pán Ježiš je odsúdený

>
Krížová cesta

Cesta Ježiša s krížom

Krížová cesta 2

Pán Ježiš prijímá kríž

Krížová cesta

Pán Ježiš je odsúdený

Krížová cesta

Pán Ježiš padá po prvýkrát pod krížom

Krížová cesta

Odsúdenie

Krížová cesta

Zobrazenie rukami

Oltárna platika, bohostánok.

Rímskokatolícky kostol Spišské Bystré

Krížová cesta

Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou

Krížová cesta

Ježišovo telo je položené do lona Panny Márie

Obetný stôl

Obec Ursulinky

15
Krížová cesta

Popis

Ambon

Oltáre

9
Ambony

Kotol Tatranská Lomnica a Ursulinky

Krížová cesta

Pán Ježiš padá pod krížom po tretí raz

Ambony

Obetný stôl

Kostol Dolný Smokovec

Ambon

Obetný stôl

Kostol Sečovská Polianka

Ambon

Ambon

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia

Ambony

Liturgické zariadenia