galériagaléria

SAKRÁLNA TVORBA

Umelecko historické diela, kríž a figuratívne stvárnený korpus na ňom, ako najvýraznejšia súčasť sakrálneho umenia s obsahovou pripomienkou dramatických chvíľ na Golgote, predstavuje hlavný zmysel, súhrn Kristovho utrpenia, poslania ako Spasiteľa

Zoslanie Ducha svätého

Výška: 380 cm

Srdce Ježišovo

Výška 120 cm

Ježisov krst

Ježisov krst

Cyril a Metod a sv. Ján Krstitel

Na ľavo Cyril a Method, na pravo Ján Krstitel

Traja Košický mučeníci

Kostol Humenné

Golgota

Miesto kde bol ukrižovaný Ježiš Kristus

Sochy p. Márie

V strede vídíme modliacu sa pannu Máriu na krajoch je Levočská p. Mária

9
Pieta

Ukrižovanie Ježiša

Srdce Ježišovo

Ježiš Kristus

Sochy p. Márie

V strede vídíme modliacu sa pannu Máriu na krajoch je Levočská p. Mária

Sochy sv. Cyrila a Methoda

Prídchom na Moravu

Sochy svätých

sv. Katarína, Ježiš na kríži, sv.Ján Krstiteľ

Krížova cesta

Pán Ježiš je odsúdený

Krížová cesta

Cesta Ježiša s krížom

Krížová cesta 2

Pán Ježiš prijímá kríž

Krížová cesta

Veronika utiera Kristovu zakrvavenú tvár

Ježis Kristus

Ležiac v hrobe po ukrižovaní

Krížová cesta

Pán Ježiš je odsúdený

Krížová cesta

Pán Ježiš padá po prvýkrát pod krížom

Krížová cesta

Odsúdenie

Krížová cesta

Zobrazenie rukami

Oltárna platika, bohostánok.

Rímskokatolícky kostol Spišské Bystré

Krížová cesta

Pán Ježiš sa stretáva s Pannou Máriou

Krížová cesta

Ježišovo telo je položené do lona Panny Márie

Obetný stôl

Obec Ursulinky

Ambon

Oltáre

Ambony

Kotol Tatranská Lomnica a Ursulinky

Krížová cesta

Pán Ježiš padá pod krížom po tretí raz

Ambony

Obetný stôl

Kostol Dolný Smokovec

Ambon

Obetný stôl

Kostol Sečovská Polianka

Ambon

Ambon

Ambony

Liturgické zariadenia

Liturgické zariadenia

sv. Peter, dobrý pastier a Ježiš